การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:36 น.

 อ่าน 2,637

วันนี้ (16 ธค.57) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1  ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)   โดยมี พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นางประภาศรี บุญวิเศษ รองหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องที่จังหวัดนำเสนอต่อที่ประชุม
1.ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมที่ผ่านมาที่ปรากฎผลเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประเด็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไข
2.ผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญด้านความมั่นคงของจังหวัด
3.โครงการที่ประสงค์ว่าจะยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (จังหวัดจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในวงเงินไม่เกินโครงการละ 2,000,000 บาท จังหวัดละไม่เกิน 6 โครงการ)
4.ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอผลการดำเนินงาน
5.ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำเสนอผลการดำเนินงาน
6.ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำเสนอผลการดำเนินงาน
7.ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำเสนอผลการดำเนินงาน
เวลา 13.00-16.30 น. ตรวจเยี่ยนศูนย์ดำรงธรรม และติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เวลา 16.30 น. เดินทางไปจังหวัดสระบุรี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด