การควบคุมยาสูบในเวียดนามเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การควบคุมยาสูบในเวียดนาม

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 16:11 น.

 อ่าน 1,719

การควบคุมยาสูบในเวียดนาม

              กฎหมายนี้ได้ยกร่างตามข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสุบ องค์การอนามัยโลก อาทิ

      การมีคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นรูปภาพ

      การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ

      การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

      การให้สุขศึกษาเรื่องพิษบุหรี่

      การช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ให้เลิก

           ห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ยกเว้นกรณีช่วยเหลือความอดอยาก ความยากจน ช่วยเหลือภัยพิบัติ แต่ห้ามทำประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมเหล่านี้

                การนำภาษียาสูบส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการควบคุมยาสูบ และมีเป้าหมายเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต

การกำหนดราคาขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

             การกำหนดให้ธุรกิจยาสูบ ซึ่งเป็นของรัฐเช่นเดียวกับโรงงานยาสูบของไทยต้องทำธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐที่จะทำให้จำนวนคนสูบบุหรี่ลดลง

รวมถึงมาตรการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบในการปลูกพืชทดแทน

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด