รายงานผลความก้าวหน้าโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ สัปดาห์ที่ 7/2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลความก้าวหน้าโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ สัปดาห์ที่ 7/2558

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:56 น.

 อ่าน 3,027

รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในสัปดาห์ที่ 7/2558 (ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2558)

โครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ มีผลการดำเนินการดังนี้
- ผลการดำเนินงานด้านการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมีความคืบหน้า 42.41 %

ด้านงานสูบน้ำ ผลการดำเนินงานสะสม 100 %
ด้านงานขุดดินขนย้าย ผลการดำเนินงานสะสม 54.85 %
ด้านงานบดอักดินเดิม ผลการดำเนินงานสะสม 42.71 %
ด้านงาน Gectextile ผลการดำเนินงานสะสม 24.49 %
ด้านงาน GCL ผลการดำเนินงานสะสม 22.86 %
ด้านงานขุดดินเดิมขนย้ายบดอัดแน่น ผลการดำเนินงานสะสม 50.23%
ด้านงานทรายหยาบ(รองพื้นบ่อ) ผลการดำเนินงานสะสม 51.67 %

- งานขนย้ายขยะมีความคืบหน้า 99.57% โดยขนขยะไปแล้ว 199,135 ตัน จาก 200,000 ตัน
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

-  งานอำนวยการดำเนินการไปแล้ว 1 งาน จาก 2 งาน  50.00 %
- เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย แก่ประชาชนในเขตอำเภอบางบาล และตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 คน
- ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ , 1 มีนาคม และ 8 มีนาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกำหนดการจัดเวทีให้ความรู้สร้างความเข้าใน ในพื้นที่ 6 ตำบล ใน 4 อปท. ประกอบด้วย ทต.มหาพราหมณ์ อบต.กบเจา อบต.พระขาว อบต.บ้านคลัง ของอำเภอบางบาล และ อบต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในประเด็นสร้างความเข้าใจรวม 2 ประเด็นคือ

1. การก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล

2. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ayutthaya.go.th/garbage/report/re7.pdf


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด