ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-นิวซีแลนด์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-นิวซีแลนด์

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:47 น.

 อ่าน 7,133

ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-นิวซีแลนด์

ประเทศคู่เจรจา
         นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลาย ประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
อาเซียน-นิวซีแลนด์
        ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 โดยในส่วนของด้านการเมืองความมั่นคง นิวซีแลนด์ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรไมตรีและร่วมมือในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (TAC) และในด้านเศรษฐกิจได้ร่วมลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agrement: AANZFTA) ในปี พ.ศ.2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 มีนาคม พ.ศ.2553
 
         นอกจากนี้ ในการพัฒนาอาเซียนและนิวซีแลนด์ได้จัดทำเอกสารความร่วมมืออา เซียน-นิวซีแลนด์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553-2558 (ASEAN New Zealand Framework for Cooperation 2010-2015) เพื่อขยายแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ และเพื่อรับรองการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด