ตรวจสอบรายการรายจ่ายลงทุน ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายการรายจ่ายลงทุน ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:24 น.

 อ่าน 2,155

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่เอกสารรายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๕ ประเภท เพื่อประโยชน์แก่จังหวัด/อำเภอ/ชุมชน ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาสาธารณสุข และ การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
 

สรุปรายจ่ายงบลงทุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภท

งบประมาณ (บาท)

โหลดไฟล์

การพัฒนาแหล่งน้ำ

262,693,877

Download

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

362,467,795

Download

การพัฒนาการศึกษา

249,935,880

Download

การพัฒนาสาธารณสุข

23,423,400

Download

การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

288,738,800

Download

รวม

1,187,259,762

 

 

อ่านต่อทั้งหมด

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด