ข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดเวียดนามเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดเวียดนาม

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:27 น.

 อ่าน 1,613
การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดเวียดนามต้องศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเวียดนามดังนี้
1.การแต่งกายเพื่อไปเจรจาธุรกิจ หากใส่เครื่องประดับมากเกินไปชาวเวียดนามจะมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสม
2.ระหว่างประชุมไม่ควรปฏิเสธการรับชา กาแฟ หรือของว่างเพราะตามธรรมเนียมถือว่าหยาบคาย
3.ห้ามแสดงความคิดเห็นเรื่องสงคราม การเมือง กฎหมาย ศาสนา
4.เมื่อต้องการนัดเจรจาธุรกิจควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
5.ชาวเวียดนามตรงต่อเวลา ขอนัดเพื่อเจรจาธุรกิจก็ควรไปให้ตรงเวลา
6.การทักทายของชาวเวียดนามบางคนจะใช้การสัมผัสมือแบบสองมือโดยวางมือซ้ายไว้บนข้อมือขวา
7.ชาวเวียดนามจะให้ความสำคัญกับการเคารพผู้อาวุโส ซึ่งคล้ายกับชาวไทยจึงเป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทยจะเข้าถึงและสร้างความประทับ ใจได้มากกว่านักธุรกิจที่มาจากชาติตะวันตก
8.การพบกันครั้งแรกควรมีการแลกนามบัตรกันโดยใช้มือทั้ง 2 ข้างยื่นนามบัตร จากนั้นไม่ควรเก็บใส่กระเป๋าทันที แต่ควรอ่านชื่อแบบออกเสียงเพื่อแสดงถึงความใส่ใจ
9.ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้แก่ชาวเวียดนามเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า
10.การประชุมควรเริ่มจากกล่าวคำขอบคุณที่ให้โอกาสเข้าพบ การเจรจาควรพูดให้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม หากชาวเวียดนามพยักหน้าในระหว่างที่ดำเนินการเจรจาไม่ได้มีความหมายว่าจะยอม รับ.

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด