สสจ. กรุงเก่า :นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบงานสาธารณสุข" โดยมี นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า :นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบงานสาธารณสุข" โดยมี นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:52 น.

 อ่าน 1,610

วันที่ 10 กันยายน 2557นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบงานสาธารณสุข" โดยมี นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน