เวียดนามและเกาหลีใต้ลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี หลังจากใช้เวลาเจรจานาน 2 ปี เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวียดนามและเกาหลีใต้ลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี หลังจากใช้เวลาเจรจานาน 2 ปี

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:12 น.

 อ่าน 1,928
เวียดนามและเกาหลีใต้ลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี หลังจากใช้เวลาเจรจานาน 2 ปี
        รัฐมนตรี การค้าเวียดนามและเกาหลีใต้ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ แล้ว โดยมีนายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋นสุง ของเวียดนามเป็นสักขีพยาน โดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมการค้าสินค้าและบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา ความปลอดภัยอาหารและกักตรวจโรคพืชและสัตว์ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด การอำนวยความสะดวกด้านศุลกากร การเยียวยาทางการค้า อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ
 
      ซึ่งหลังจากนี้รัฐสภาของทั้งสองประเทศจะให้สัตยาบันรับรองต่อไป และข้อตกลงเอฟทีเอจะมีผลบังคับใช้ในวันแรกของเดือนที่สองนับจากวันที่มีการ ประกาศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเสร็จสิ้นกระบวนการภายในทั้งหมดแล้ว
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด