ไทย-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม ประชุมเพื่อแก้ไขอุปสรรคการขนส่งข้ามพรมแดนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม ประชุมเพื่อแก้ไขอุปสรรคการขนส่งข้ามพรมแดน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:24 น.

 อ่าน 1,833
ไทย-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม ประชุมเพื่อแก้ไขอุปสรรคการขนส่งข้ามพรมแดน
        เมื่อวานนี้ (20 พ.ค.58) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวัน ออก – ตะวันตก ครั้งที่ 3 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่โรงแรม The St. Regis กรุงเทพฯ โดยมี นายสะเหลิมไซ กมมะสิด (Mr.Saleumxay Kommasith) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว นายตัน จ่อ (Mr. Thant Kyaw) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ และนายโห่ ซวน เซิน (Ho Xuan Son) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเข้าร่วม
 
         ที่ประชุมหารือในการอำนวยความสะดวกและแก้ไขอุปสรรคการขนส่งข้ามพรมแดนไทย สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์ ตามแนวเขตพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC) เพื่อประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ และการไปมาหาสู่ระดับประชาชนในอนุภูมิภาค 
 
ที่ประชุม เห็นชอบให้ผลักดันการบังคับใช้กฎระเบียบและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนมีความสะดวกมากขึ้น
 
    นอกจากนี้ ไทยเสนอแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมฐานการผลิตเดียวและห่วงโซ่อุปทานในอาเซียน ที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงาน ๓ ฝ่าย ไทย - สปป.ลาว - เวียดนาม เพื่อหารือและผลักดันการพัฒนากฎระเบียบและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก ณ จุดผ่านแดน ได้แก่ การขยายเส้นทางหมายเลข ๙ ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ ฮานอย เวียงจันทน์ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือไฮฟองของเวียดนาม การรวมเส้นทางหมายเลข ๑๒ เชื่อมโยงไทย - สปป. ลาว - เวียดนาม  การเปิดเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย - สปป. ลาว - เวียดนาม และการตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Stop Inspection) ที่ด่านมุกดาหาร - สะหวันนะเขต
 
       นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการหารือข้อกังวลของ สปป. ลาว ในฐานะประเทศทางผ่าน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนน และภาระการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ในการประชุมคณะทำงานฯ ๓ ฝ่ายที่ไทยจะจัดขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการขยายความร่วมมือด้านกฎระเบียบไปยังเมียนมาร์ผ่าน ด่านแม่สอด – เมียวดี การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนว EWEC เพื่อส่งเสริมให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว EWEC
 
 
โดย : กระทรวงการต่างประเทศ

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด