ระบบไฟฟ้าเวียดนามเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบไฟฟ้าเวียดนาม

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:40 น.

 อ่าน 2,641
ระบบไฟฟ้าเวียดนาม
 
      การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเวียดนามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำแล้ง เขื่อนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจำในบริเวณ เมืองใหญ่ๆ เช่น นครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง และนครเกิ่นเทอ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งการไฟฟ้าเวียดนามได้คาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเวียดนามจะเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 ต่อปี และภายในปี พ.ศ.2558 เวียดนามจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 190,000 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปัจจุบันในเวียดนาม จำนวน 59,000 ล้านกิโลวัตต์
 
      ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลเวียดนามได้หาแนวทางที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์จากสถานี นิวเคลียร์ด้วย โดยจะพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จากสถานีทดลองเตาปฏิกรณ์ปรมาณูขนาด เล็กที่เมืองดาลัท (Da Lat) ที่จังหวัดลั่มดอง (Lam Dong) ในภาคกลางตอนใต้ของเวียดนามเป็นสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ขนาด 2,000 เม็กกะวัตต์ภายในปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจของกระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนามคาดว่าเวียดนามจะมี แหล่งยูเรเนียมอยู่ประมาณ 300,000 ตัน
 
โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 8 มิถุนายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด