ภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:10 น.

 อ่าน 3,848
ภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
         ตามที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนงาน โครงการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
      ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งความปลอดภัย และความมั่นคง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและคณะ กรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดทำแผนแม่บท จัดทำโครงการสำคัญเร่งด่วน ซึ่งได้ทำเป็นโรดแม็ป 3 ระยะด้วยกัน
 
        ทั้งนี้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอา เซียนปี 2558 และ ผอ.ศูนย์อำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 - ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการชายแดนและแก้ปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ
 - ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุน กับประเทศในสมาชิกอาเซียน
- ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งในและนอกอาเซียน และ
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
 
     นอกจากนี้ สตช. ยังให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อตกลงของตำรวจ ASEANAPOL 9 เรื่องได้แก่ การลักลอบค้ายาเสพติด การก่อการร้าย การลักลอบขนอาวุธ การลักลอบค้ามนุษย์ การฉ้อโกงทางทะเล อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดเกี่ยวกับธนาคารและการปลอมแปลงบัตรเครดิต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงเอกสารเดินทาง การฉ้อโกงระหว่างประเทศ ในส่วนของการท่องเที่ยวและการลงทุน ได้กำหนดการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้าประเทศ รวมทั้งในเรื่องของการ รองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 พื้นที่ ได้แก่ จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.มุกดาหาร จ.สงขลา จ.เชียงราย จ.กาญจนบุรี จ.นครพนม และ จ.นราธิวาส
 
       สำหรับ ศูนย์อำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ สตช. ซึ่งกำหนดจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันี้ (10 มิ.ย.) เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน จะสามารถประสานงานกับตำรวจประเทศสมาชิกในอาเซียนให้กับรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติและการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพในการรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว
 
ข้อมูล :  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของสตช./ 
www.thairath.co.th วันที่ 12 มิถุนายน 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด