กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมาเตรียมพร้อมรับอาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมาเตรียมพร้อมรับอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:55 น.

 อ่าน 4,490

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมาเตรียมพร้อมรับอาเซียน

      กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตำรวจเอก ดร.วุฒิ
ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนตำรวจและคณะได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อ
ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 โดยได้มอบนโยบาย และแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เน้น 4 ด้าน ประกอบด้วย
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การพัฒนาศักยภาพของด่านตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

 
          พล.ต.อ. ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 มีพื้นที่ ดูแล 12 ด่าน ภาคอีสาน และมี อยู่ 3 ด่านหลักที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามรัฐบาลกำหนด ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสำคัญเรื่องการบริการนักท่องเที่ยว การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหาพาสปอร์ตปลอมซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลัก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญถึงความพร้อมของด่านตรวจ คนเข้าทุกพื้นที่ว่ามีความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากน้อย เพียงใด ทั้งเรื่องภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 สิงหาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด