โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:14 น.

 อ่าน 2,275

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการสังคม ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตลอดจนเพื่อสร้างความสุข สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน ประกอบด้วยกิจกรรมให้บริการทางสังคม การจัดนิทรรศการ และนันทนาการ  ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสีกุก  ตำบลน้ำเต้า  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด