โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 "พม.ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 "พม.ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย"

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:41 น.

 อ่าน 2,012

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการสังคม ประจำปี ๒๕๕๗ “พม.ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตลอดจนเพื่อสร้างความสุข สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน ประกอบด้วยกิจกรรมให้บริการทางสังคม การจัดนิทรรศการ และนันทนาการ  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ วัดสามเรือน  ตำบลโพธิ์เอน  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด