พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์/พ่อดีเด่นตำบลและชุมชนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์/พ่อดีเด่นตำบลและชุมชน

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:08 น.

 อ่าน 2,238

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ ๘๘ พรรษา  และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์/พ่อดีเด่นตำบล ในวันพฤหับดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลาง)

โดยเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. -พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์/พ่อดีเด่นตำบล/เทศบาลตำบล ลงทะเบียนรายงานตัว

          เวลา ๐๙.๐๐ น.  -เริ่มเข้าห้องประชุม ตามลำดับ

                                 (๑) พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์ระดับจังหวัด จำนวน ๖ คน

                                 (๒) พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์ระดับอำเภอ ๆ ละ จำนวน ๓๒ คน

                                 (๓) พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ คน

                                 (๔) พ่อดีเด่นเทศบาลตำบลๆ ละ ๑ คน รวม ๓๑ คน

                                 (๕) พ่อดีเด่นตำบลๆละ ๑ คน รวม ๒๐๙ คน

          เวลา ๐๙.๓๐ น. -ชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ ชุด

                               -การขับเสภาสดุดีพระคุณของพ่อ

          เวลา ๑๐.๐๐ น. -นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีฯเดินทางมา

                                ถึงบริเวณพิธี

                               -นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน และเชิญประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตรแก่พ่อกิตติมศักดิ์และพ่อดีเด่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น ๒๙๙ คน

                               -ประธานกล่าวสดุดีพ่อดีเด่น

          เวลา ๑๒.๓๐ น. -เสร็จพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น

                                                                 ................................

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด