หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:44 น.

 อ่าน 1,776

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  นางพิศมัย  หุนตระนี  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ จำนวน ๔๓ สหกรณ์ ๑ กลุ่มเกษตรกร รวม ๘๘ คน  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด