ตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (ศพก.ลาดบัวหลวง)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (ศพก.ลาดบัวหลวง)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:30 น.

 อ่าน 2,917

      วันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2558/2559 และ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยมี นายบัญชา  พวงสวัสดิ์ ครูบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “บัญชีแก้จน” ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.)หมู่ที่ 5 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด