โครงการ "การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ "การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559"

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:52 น.

 อ่าน 2,770

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการ "การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของจังหวัดให้มีองค์ความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มเป้าหมายได้แก่  ผู้บริหารของจังหวัด ทีมงานผู้บริหารของจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาค  ส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวนทั้งสิ้น 80 คน  แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 40 คน  สถานที่อบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยอาจารย์ชาวแคนาดา Mr.Warren Kreuger
ระยะเวลาในการอบรม ดังนี้
-กลุ่มที่ 1  อบรมทุกวันจันทร์, วันพุธ  เวลา 17.00 น. - 19.00 น.  เริ่มเรียนวันที่ 4 มกราคม 2559  สิ้นสุดการเรียนวันที่ 28 กันยายน 2559
-กลุ่มที่ 2  อบรมทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี  เวลา 17.00 น. - 19.00 น.  เริ่มเรียนวันที่ 5 มกราคม 2559  สิ้นสุดการเรียนวันที่ 29 กันยายน 2559


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด