เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:46 น.

 อ่าน 1,857

เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

     นายฉัตรชัย คุณปิยะลักษณ์ โฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Thailand เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วหลายด้าน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ และด้านตรรกะ หรือโครงสร้างทางกฎหมาย

      พร้อมกำหนด 6 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย เพิ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล, สร้างความเชื่อมั่นงานเทคโนโลยีดิจิตอล, การพัฒนาบุคลากร, การเสริมสร้างบริการดิจิตอลภาครัฐ, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล และการพัฒนาสังคมดิจิตอล

      ซึ่งในส่วนนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมาเป็นศูนย์ดิจิทัล จะส่งผลดีไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้และการเรียนรู้ให้กับประชาชน แต่ยังเกิดการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างชุมชน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ประโยชน์บนอินเตอร์เน็ต เชื่อว่า หากเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแล้ว จะทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจ และสามารถพัฒนาตัวเองในการสร้างสินค้าได้มากขึ้น

โดย กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด