ห้องสมุดอาเซียน ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุดอาเซียน ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08:34 น.

 อ่าน 1,428

ห้องสมุดอาเซียน ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

     คณะ รัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงการต่าง ประเทศ (กต.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอในโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ หัวข้อการพัฒนาคนและสังคม

     โดย มีการมอบ "ห้องสมุดอาเซียน” ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศอาเซียนในทุก ภูมิภาคของประเทศ รวม 12 แห่ง ตลอดปี 2559  การบริจาคหนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 25 แห่ง จัดหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในจังหวัด ต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด