เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ณ วัดพระงาม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ณ วัดพระงาม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 22:05 น.

 อ่าน 2,799
   วันที่ 29 กพ.59 เวลา 13.30 น นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.อย. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง  ณ วัดพระงาม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ปจ.อย. นายอำเภอ นายก อบจ.อย. และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ให้การต้อนรับ ท่าน ปจ.อย.ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้และท่านประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาสพร้อมทั้งแนะนำให้ข้อคิดในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดและรัฐบาลมีนโยบายในการให้โอกาสแก่ผู้เสพเพื่อให้กลับตัวเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข โดยหลักสูตรนี้
     ในช่วงแรกจะเป็นการเน้นระเบียบวินัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
     ช่วงที่ 2 เน้นการมีจิตสาธารณหรือจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่ตั้งโรงเรียนฯ และชุมชนโดยรอบ 
     ช่วงที่ 3 เน้นในเรื่องวิชาการเพื่อให้ความรู้และการฝึกอาชีพ 
     การอบรมได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 9 มี.ค. 59 จำนวน 15 วัน มีผู้เข้าบำบัดจากอำเภอต่างๆ จำนวน 60 คน
 
ข้อมูลจาก : Line แจ้งข่าวสารกรุงเก่า (ปจ.อยุธยา อภินันท์)

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด