รองนายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนเมืองปูซานเข้าไปลงทุนในไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองนายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนเมืองปูซานเข้าไปลงทุนในไทย

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:52 น.

 อ่าน 1,452

รองนายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนเมืองปูซานเข้าไปลงทุนในไทย

     นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หารือกับนายซอ บยอง ซู นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2559 สรุปสาระสำคัญดังนี้

  รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนนักลงทุนเมืองปูซานเข้าไปลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันไทยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะ digital economy และ creative economy ซึ่งเกาหลีใต้มีความเชียวชาญในด้านนี้สูง โดยไทยกำลังพัฒนา smart city ที่เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาเป็นฐานของในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ทั้งนี้นครปูซานมีความโดดเด่น และเป็นเมืองท่าที่มีระบบท่าเรือที่ทันสมัย รวมถึงมีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ รถไฟฟ้า และการบริหารท่าเรือนานาชาติ

    รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า รัฐบาลไทยพร้อมให้แรงจูงใจพิเศษ สำหรับนักลงทุนเกาหลีที่ต้องการเข้าไปตั้งกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพร้อมนำนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพเจรจาร่วมลงทุนกับนักลงทุนเกาหลี ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการลงนามเจตจำนงค์ร่วมระหว่าง นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำหรับความร่วมมือในการนำรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบ smart city ดิจิตอลเทคโนโลยี นำไปปรับใช้พัฒนาจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ เนื่องจากปูซานเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ เมืองท่าเรือนานาชาติ มีการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

     จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะยังได้เยี่ยมชมการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ของเมืองปูซาน โดยท่าเรือแห่งใหม่ของเมืองปูซานถือเป็นท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย และใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงกับตลาดส่งออกทั่วโลก การสร้างเมืองบริเวณท่าเรือ นอกจากนี้ยังสร้างท่าเรือสำหรับเรือสำราญรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

     โดย รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยมีแผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด ให้รองรับการขยายตัวของการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ผ่านการสร้างรถไฟฟ้า เส้นกรุงเทพฯ-ระยอง-แหลมฉบัง และรัฐบาลยังมีแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เพื่อสร้างเป็นท่าเรือน้ำลึกเพิ่มเติม และสร้างสนามบินนานาชาติ ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกได้ลงทุนวัตถุดิบมูลค่านับล้านล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด