ค่ายคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มโรงเรียนมงคลพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค่ายคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มโรงเรียนมงคลพัฒนา

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 14:24 น.

 อ่าน 2,779

             นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มโรงเรียนมงคลพัฒนา
โดยมีนายกองเหรียญ แสนช่าง ผู้ อำนวยการโรงเรียนวัดมฤคทายวันซึ่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนมงคลพัฒนา ให้การต้อนรับ โดยค่ายคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ วัดปทุมวัน ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม โรงเรียนวัดเทพมงคล จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 245 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ถึงการปฏิบัติตตนเป็น พลเมืองที่ดีของสังคม โดยใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติตตน
               ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มี ครูสุกัลยา พรมหอม ครู คศ.1 หัวหน้าหมวดสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ครูพันธ์ภิพรต รังษิโย หัวหน้าหมวดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูสายฝน โตสกุล ครู คศ.2 หัวหน้าหมวดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูจำรัส เต่าทอง ครู คศ.1 หัวหน้าหมวดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ครูเดชวิทย์ ศรีสังวาลย์ ครู คศ.1หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนวัดมฤคทายวัน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

พันธ์ภิพรต รังษิโย ถ่ายภาพ /
ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด