ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:24 น.

 อ่าน 4,018
            นายดำหริ   งิมสันเทียะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน อ.เสนา ซึ่งในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน พร้อมทั้งได้ตรวจและรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรค์เพื่อนำมาวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป
ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด