โครงการบ้านหลังเลิกเรียน ครั้งที่ 4เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการบ้านหลังเลิกเรียน ครั้งที่ 4

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14:53 น.

 อ่าน 4,071

          นางสุภาภรณ์ นริศศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภริยานายทวี นริศศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านหลังเลิกเรียนครั้งที่ 4        ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ้านหลังเลิกเรียนขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนหลังจากเลิกเรียน ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช้เวลาไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดกิจกรรมที่กำหนดได้แก่ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบของกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย สอดแทรกความรู้ ทักษะ และไม่เป็นกิจกรรมที่สอนในโรงเรียน ซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการภายในจังหวัดร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กนักเรียน โดยจัดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. และได้เปิดโครงการระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมได้แก่
๑. ด้านวิชาการ เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
๒. ด้านกีฬา เจ้าภาพ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและศูนย์ กกท.
๓. ด้านนันทนาการ เจ้าภาพ สพป.อย.เขต ๑และ๒และชมรมผู้สูงอายุ
๔. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าภาพ ร.ร. จิระศาสตร์วิทยา
ต่อมาจังหวัดเห็นว่ามีงบประมาณ ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนโครงการนี้ได้ ซึ่ง สพป. อยุธยา เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก แบบบูรณาการ บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียนและชุมชน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้ปรับโอนงบประมาณส่วนนี้มาให้ สพป.อย.2 ดำเนินงานตามโครงการบ้านหลังเลิกเรียน
สพป.อย.2 รับทราบนโยบายจังหวัด จึงประชุมวางแผนดำเนินการและมอบให้อำเภอต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการบ้านหลังเลิกเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยกันสร้างสรรค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียน โดยจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาไทย (ปาโป่งบันเทิงปัญญา)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (โยนไหไขปัญหา)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ปากระป๋องประลองความคิด)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา (ชู๊ตติ้งเปตอง)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ตกเบ็ดขวดอวดทักษะ)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โยนห่วงถ่วงสมดุล)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ฝรั่งทึ่งหนึ่งเดียวในโลก)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สุขศึกษา (ปิดตาตามหาปี๊บ)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้พลศึกษา (วิ่งกระสอบมอบโชค)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์ (บันเทิงรื่นเริงใจ)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การงาน-อาชีพ (ของที่ระลึกฝึกอาชีพ)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลป์สร้างสรรค์)
       
ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 รายงาน

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด