สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดงานมหกรรมการศึกษาอยุธยาสู่อาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดงานมหกรรมการศึกษาอยุธยาสู่อาเซียน

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 21:55 น.

 อ่าน 6,828

        ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิด “งานมหกรรมการศึกษาอยุธยาสู่อาเซียน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ เวทีกลาง บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดไชยภูมิ อำเภอเสนา

    จากการกล่าวรายงานของนายดำหริ  งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ดังนี้ การจัดงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อนำเสนอศักยภาพนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิต ของการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ในด้านวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การนำเสนอศักยภาพด้านความเป็นอยุธยา ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักเรียนในสังกัด  การนำเสนอความก้าวหน้าที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการนำเสนอศักยภาพด้านความเป็นไทย ภายใต้กิจกรรม “มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ ๗”
   กิจกรรมการจัดงานประกอบด้วย 
๑. การแข่งขันศักยภาพนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๙๑ กิจกรรม
     ๒. การนำเสนอผลงานนักเรียน ผลงานการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและผลการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการนำเสนอผลการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนด้านความเป็นอยุธยา ในรูปแบบนิทรรศการ ตามคำขวัญ“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา” และนิทรรศการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     ๓. การนำเสนอผลงานนักเรียนด้านความเป็นไทย ในรูปแบบ มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ ๗ ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน ครู ดังนี้
๑) ดนตรีไทย ได้แก่ มโหรี ปี่พาทย์ ปี่พาทย์มอญ และอังกะลุง
๒) ดนตรีสากล ได้แก่  โยธวาทิต และดนตรีลูกทุ่ง
๓) ดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ โปงลาง และแตรวงชาวบ้าน
๔) นาฎศิลป์ไทย ได้แก่ รำ ระบำ และฟ้อน
๕) นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ ลิเก โขน ลิเกฮูรู
   การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุกภาคส่วน ซึ่งสมควรได้รับการขอบคุณอย่างยิ่ง ดังรายนามต่อไปนี้
๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ท่านสมทรง พันธ์เจริญวรกุล) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
     ๒.พระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม สนับสนุนงบประมาณ ค่าอาหารแก่นักเรียน ครูและผู้ร่วมงานตลอดทั้งงาน จำนวนกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)
     ๓.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด สนับบสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)
๔. มูลนิธิพระมงคลบพิตร สนับบสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
     ๕. บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จำกัด สนับบสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นบาท) พร้อมน้ำดื่มบริการตลอดงาน
     ๖. ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม และโรงเรียนในสังกัด
     ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา (นายกสุเมธ ศรีอักขรินทร์)
     ๘. โรงเรียนวัดไชยภูมิ อนุเคราะห์สถานที่จัดงานและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน
ลักษิกา สีหราช นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.อย.2 ภาพ/ข่าว
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด