อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้เขียน:  ศุภฤกษ์ โพธิ์ศรี จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 15:02 น.

 อ่าน 3,644

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภาคประชาชนทั่วไป ร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๘๕ รูป

               ร่วมสมัครอุปสมบท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ถือเป็นวันลา สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โทร ๐ ๓๕๓๓ ๖๘๘๓ ต่อ ๒)

               ผู้ที่ประสงค์เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท รูปละ ๑,๕๐๐ บาท ส่งแบบตอบรับได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และวัดพนัญเชิงวรวิหาร ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๘๘๒-๓


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด