"พุทธสภา" มาร่วมกันสมัครสมาชิก"พุทธสภา"สภาแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน.... ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"พุทธสภา" มาร่วมกันสมัครสมาชิก"พุทธสภา"สภาแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน.... ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ผู้เขียน:  ศุภฤกษ์ โพธิ์ศรี จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:40 น.

 อ่าน 6,282

มาร่วมกันสมัครสมาชิก"พุทธสภา"สภาแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน.... ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก
เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook.com/ThaiBuddhistCouncil


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด