ขอเชิญชวนสถานศึกษา/นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดบทละครส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญชวนสถานศึกษา/นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดบทละครส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

ผู้เขียน:  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 15:18 น.

 อ่าน 5,350

                   

 

          ด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติให้จัดโครงการประกวดบทละครส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่สูสาธารณชน เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักความสามัคคีและต่อต้านการทุจริต เป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้สังคม เพื่ออนาคตของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมค่านิมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต คืนความสุขมั่นคงให้กับประเทศไทยโดยเร็ว

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จีงขอเชิญชวนสถานศึกษา/นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามหลักเกณฑ์การประกวดที่ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้ โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่เข้าร่วมประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระ นครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด