คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo ๒๐๒๐เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo ๒๐๒๐

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:02 น.

 อ่าน 2,286

เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๘.๐๐ น.  นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์  คลังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมโลก World  Expo ๒๐๒๐ ณ  อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี  สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
(ทุ่งหันตรา)  โดยมี ดร. วิทยา   ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  ในพิธี

  

  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด