นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:21 น.

 อ่าน 3,300

นายกฤษฎา  อุทยานิน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.วิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวอัจฉรา  ปริญญาพล   ปริญญาพล  คลังเขต ๑
นางเบญจมาภรณ์   สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ๔  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และติดตามผลศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย  ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบาไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

  

  

  

  

  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด