คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:05 น.

 อ่าน 2,704

นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอัจฉรา   ปริญญาพล  ปริญญาพล   คลังเขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน  ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
(นางสาวสุทธิรัตน์   รัตนโชติ) เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ  ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ   สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด