จุลสารเดือนกันยายนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุลสารเดือนกันยายน

ผู้เขียน:  ธนภร ธิษณ์ธนากร จาก เทศบาลตำบลคลองจิก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 08:09 น.

 อ่าน 3,015

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ นายนัทธี  บ่อสุวรรณ  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา) ณ วัดวิเวกวายุพัด ต.คลองจิกโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวตำบลคลองจิกได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ร่วมสืบสานถ่ายทอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

และ

๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลคลองจิกได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด