ผู้ตรวราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ออกตรวรพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ออกตรวรพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  อัญญารัตน์ สนธิ จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 14:28 น.

 อ่าน 2,697

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางประภาศรี  บุยวิเศษ) และผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายออรพล  สุวัธนเดชา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางประภาศรี  บุยวิเศษ) และผู้ตรวจราชการกระทรวง  ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายออรพล  สุวัธนเดชา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด