โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09:12 น.

 อ่าน 2,742

      เนื่องจากสถานศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร "Mini MPA for ASEAN Community" รุ่นที่ 5 , 6 และ 7 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริหารงานแนวใหม่สู่ประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดังนี้

      1. รุ่นที่ 5 อบรมระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2557 และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2557 ค่าลงทะเบียนท่านละ 42,000 บาท

      2. รุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2557 และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐนิคมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2557 ค่าลงทะเบียนท่านละ 32,500 บาท

      3. รุ่นที่ 7 อบรมระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2557 และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2557 ค่าลงทะเบียนท่านละ 65,500 บาท

     โดยจัดอบรม ณ อาคารเวฟเพลส ถ.เพลินจิต-วิทยุ กรุงเทพฯ  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ สถานศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-8621 หรือ อาจารย์ณัฐณิชา สมฤทธิ์ โทร. 082-170-9099  ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ส่งแบบตอบรับก่อนอบรม 2 สัปดาห์ รับจำนวนจำกัด)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด