การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:01 น.

 อ่าน 3,141

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ตระหนักรู้อาเซียนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง" ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 คน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นประธานเปิดในการสัมมนาฯในครั้งนี้ พร้อมด้วยวิทยากรจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ถูกต้อง

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนาฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2557

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด