สัมมนาโครงการบัวแก้วสัญจร ข้อเรื่อง “ไทยกับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC ประชาคมอาเซียน พิธีการทูต และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค” เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สัมมนาโครงการบัวแก้วสัญจร ข้อเรื่อง “ไทยกับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC ประชาคมอาเซียน พิธีการทูต และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค”

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:34 น.

 อ่าน 2,762

                 วันที่ 17  มีนาคม 2558  เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายสุวัฒน์  จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมสัมมนาบรรยายพิเศษเชิงวิชาการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินการด้านต่างประเทศ ภายใต้โครงการ “บัวแก้วสัญจร” โดยมีนางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน เกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศและให้ข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินการด้านต่างประเทศให้หน่วยงานราชการเพื่อเตรีมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ไทยกับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC ประชาคมอาเซียน พิธีการทูต และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค” ซึ่งมีผู้แทนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรมพิธีการทูต เป็นผู้บรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับส่วนราชการในจังหวัด และรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องประชาคมอาเซียน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด