กศน. เพิ่มศักยภาพให้กับครูนักคิดวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้รับ AECเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน. เพิ่มศักยภาพให้กับครูนักคิดวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้รับ AEC

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 16:33 น.

 อ่าน 3,422

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2558  ที่ห้องลาดบัวหลวง โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขธิการสำนักงาน กศน.  เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดโครงการอบรมครู กศน. หลักสูตร  “สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน.  ” มี นายสุชาติ มาลากรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อม ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กศน.  กว่า 100 คน เข้าร่วม

นายสุชาติ มาลากรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  ตามนโยบายของสำนักงาน กศน.ให้มีการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ  เนื่องจากเป็นหน่วยงาน สถานศึกษาที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน. โดยใช้ กศน. ตำบลเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนั้น จึงกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ระหว่าง 7-9 มกราคม 2558  เพี่อพัฒนาคุณภาพของครู กศน. ในการบริหารจัดการเรียนรู้ใน กศน.ตำบล ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดการแสดงผลิตภัฑณ์ของครู เช่น การทำไข่เค็มพอกใบเตย การทำสร้อยและเครื่องประดับ การสานปลาตะเพียน  ซึ่งสามารถส่งออกสร้างรายได้และเป็นสินค้างานฝีมือของครู กศน. ให้เป็นที่รู้จักในระดับกลุ่มอาเซียนและระดับสากล  สอดรับกับการเปิดประตูต้อนรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด