8 ส.ค. 56 เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวงเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8 ส.ค. 56 เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 14:37 น.

 อ่าน 3,371

 

                            
 
เมื่อ วันที่ 8  สิงหาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวง  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง ตามที่โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของอำเภอนครหลวง  ตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  2556   โรงเรียนได้ปรับปรุง พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา จัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และงบประมาณจากทางโรงเรียน  ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนในโรงเรียน  ในอำเภอนครหลวง  และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1  กำหนดเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมกันทั้งระดับอำเภอและระดับกลุ่ม  ในวันที่  8 สิงหาคม  2556  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายปรีวัตร  สมัครประโคน และคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1     ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)        ผู้ปกครองนักเรียนร่วมงาน การนำเสนอขอเชิญชมวีดีทัศน์

แหล่งข่าว>> สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด