รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:08 น.

 อ่าน 2,767

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2557
วันที่ 26 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติมอบรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัล
พระราชทานฯ จำนวน 2 คน และสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

 

ประเภทนักเรียน

1. เด็กหญิงอรพรรณ  ไกลที่พึ่ง  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

2. นายกิตติโชค เทียบเทียม  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก

 

ประเภทสถานศึกษา

1. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค          ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก

2. โรงเรียนปัญญวิชญ์                   ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่

3. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)   ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

4. โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"   ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด