หมอใหญ่กรุงเก่า : “ เร่งกำชับฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมอใหญ่กรุงเก่า : “ เร่งกำชับฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ”

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:02 น.

 อ่าน 7,927

นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ชาวกรุงเก่าร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยการฝากท้องได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ
ทุกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ฟรี จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัวโครงการ “ฝากท้องทุกที่
ฟรีทุกสิทธิ์” ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก
(Health Card for Mother & Child) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยให้หญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทยทุกคน สามารถฝากท้อง
ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศฟรีทุกสิทธิ  นโยบายดังกล่าวเป็นการเพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรที่อาศัยในประเทศ เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ให้มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งหญิงตั้งครรภ์
จะได้รับบริการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล ส่วนเด็กจะได้รับการดูแลต่อเนื่องจนอายุถึง 6 ปีและจะได้รับวัคซีนป้องกันโรค การติดตามพัฒนาการ อีคิว ไอคิว เกิน 100 ปลอดโรคทางพันธุ์กรรมและ
ไร้ความพิการ                                                                                                                  สิทธิประโยชน์บัตรสุขภาพแม่ หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทุกสิทธิ์เข้ารับบริการฝากครรภ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ สิทธิประโยชน์บัตรสุขภาพเด็ก (แรกเกิด - 6 ปี) ทารกที่คลอด
จะได้รับบัตรสุขภาพเด็ก เข้ารับบริการได้ฟรี การตรวจร่างกาย, การคัดกรองความผิดปกติแต่กำเนิด และโรคอย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที, การสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามวัย, การประเมินพัฒนาการ หากพบผิดปกติจะได้รับการแก้ไข, การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ /ช่องปาก                                              นพ.พิทยาฯ กล่าวต่อว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้เร่งกำชับให้
สถานบริการของรัฐทุกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก
ของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล  ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ถึงประโยชน์ของ
การฝากครรภ์เร็ว   รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์และบุตรจะได้รับจากการมีบัตรดังกล่าว ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากอสม.กรุงเก่ากว่าหมื่นชีวิต ร่วมค้นหาหญิงตั้งครรภ์และส่งต่อมายังโรงพยาบาล และเยี่ยมให้คำแนะนำต่อเนื่องที่บ้าน  หากสงสัยสามารถสอบถามที่สายด่วน 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด