ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนสู่อาเซียน รุ่นทูตเยาวชนสันติภาพ รุ่น 2เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนสู่อาเซียน รุ่นทูตเยาวชนสันติภาพ รุ่น 2

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:04 น.

 อ่าน 1,672

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเยาวชนสู่อาเซียน รุ่นทูตเยาวชนสันติภาพ โดยมี พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะครู อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการอยุธยา รวมกว่า 100 คนเข้าร่วม
       
       โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน
       
       สำหรับกิจกรรมเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนอาชีวศึกษา ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปรียนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม โดยจะเดินทางไปเข้าค่ายระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 ที่วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก หลังจากเข้าค่ายจะมีการจัดคณะทำงานติดตามประเมินผลเด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วม และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

 

ที่มา http://www.manager.co.th/

อ่านต่อ >> ภาพกิจกรรม จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด