มทร.สุวรรณภูมิ ต้อนรับอาจารย์ต่างประเทศดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มทร.สุวรรณภูมิ ต้อนรับอาจารย์ต่างประเทศดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:57 น.

 อ่าน 1,371
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ  Dr.Seloamoney Palaniandy, Associate Professor of Faculty of Business and Accounting (FBA), Infrastructure University Kuala Lumpur IUKL, MALASIA.  เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิชาการและนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และเป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และ นายอนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์นิรมล จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ Mr.Charles Singh กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา, ศูนย์วาสุกรีและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
ภาพ : รัชนี  แก้วไทย  เรียบเรียง : อภิเษก  บานแย้ม
ที่มาข่าว : กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี หน่วยประชาสัมพันธ์
 
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด