ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:10 น.

 อ่าน 2,685

  กรมบังคับคดีได้จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ "ผู้ประกอบการ SMEs"

    กรมบังคับคดีได้จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ "ผู้ประกอบการ SMEs" โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบังคับคดีและวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างๆ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ระยอง พิษณุโลก เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สนใจเข้ารับการอบรมดังกล่าว สามารถรับใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลผู้สมัครในเว็บไซต์ www.led.go.th เลือกหัวข้อ "สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs" หรือส่งโทรสารใบสมัครไปที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ หมายเลข 0-2433-0801 (จำกัดจำนวน รุ่นละ 100 คน ตามลำดับการสมัคร) โดยมีกำหนดการโครงการให้ความรู้กฎหมายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.30 น. เป็นต้นไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด