เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:01 น.

 อ่าน 8,828

 

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลท่าเรือ  0-3534-1300 
โรงพยาบาลบางซ้าย  0-3537-5223 
โรงพยาบาลบางไทร 0-3537-1029, 0-3537-1030 
โรงพยาบาลบางบาล 0-3539-9077, 0-3539-9078 
โรงพยาบาลบางปะหัน  0-3538-1635 
โรงพยาบาลบางปะอิน  0-3526-1173, 0-3526-1174 
โรงพยาบาลบ้านแพรก  0-3538-6121, 0-3538-6223 
โรงพยาบาลผักไห่  0-3539-2681, 0-3539-1306 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 0-3532-2555 
โรงพยาบาลภาชี  0-3531-1112 
โรงพยาบาลมหาราช   0-3538-9027, 0-3539-9078 
โรงพยาบาลราชธานี   0-3533-5555-71 
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 0-3534-7909, 0-3537-9242 
โรงพยาบาลวังน้อย    0-3527-1033 
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา   0-3528-9572-9
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง)  0-3535-9970 
โรงพยาบาลเสนา   0-3521-7117, 0-3521-7118-20 
โรงพยาบาลอุทัย 0-3535-6133
     
สถานีตำรวจภูธร ( สภอ.)
  สภ. พระนครศรีอยุธยา 0-3524-1139, 0-3524-3444 
สภ. ผักไห่ 0-3539-1789 
สภ. ท่าเรือ 0-3534-1111
สภ. ภาชี  0-3531-1163
สภ. นครหลวง 0-3535-9932
สภ. มหาราช 0-3538-9153 
สภ. บางซ้าย 0-3528-2038 
สภ. ลาดบัวหลวง 0-3537-9784 
สภ. บางไทร 0-3537-1249
สภ. วังน้อย 0-3524-1521-3
สภ. บางบาล 0-3530-7770
สภ. เสนา 0-3521-6058
สภ. บางปะหัน 0-3538-1347
สภ. อุทัย 0-3535-6181
สภ. บางปะอิน  0-3522-1287-8 
สภ. พระอินทร์ราชา 0-3536-2016
สภ. บ้านแพรก 0-3538-6117
   
  อบจ.
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-3579-6447
     
เทศบาล
  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  0-3525-2235-6 
เทศบาลเมืองอโยธยา 0-3524-5501, 0-3588-1570-3 
เทศบาลเมืองเสนา 0-3520-1560, 0-3520-1714 
เทศบาลตำบลท่าเรือ 0-3534-1383, 0-3534-1042 
เทศบาลตำบลท่าหลวง 0-3534-1769
  เทศบาลตำบลผักไห่ 0-3539-2236-8
  เทศบาลเมืองลำตาเสา 0-3527-5797
  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 0-3578-6324
  เทศบาลตำบลหัวเวียง 0-3528-8222
  เทศบาลตำบลบางนมโค 0-3520-2636
  เทศบาลตำบลสามกอ 0-3524-6874
  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง 0-3523-0567-8
  เทศบาลตำบลพระอินทราชา 0-3521-9618-20
  เทศบาลตำบลปราสาททอง 0-3526-2819-20
  เทศบาลตำบลคลองจิก 0-3526-9756
  เทศบาลตำบลบางกระสั้น 0-3535-5221
  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย 0-3574-6051, 0-3574-6053
  เทศบาลตำบลบ้านกรด 0-3570-7400
  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ 0-3526-4002
  เทศบาลตำบลบางปะอิน 0-3526-2161
  เทศบาลตำบลนครหลวง 0-3528-5480
เทศบาลตำบลอรัญญิก 0-3576-1491-2
  เทศบาลตำบลบางไทร 0-3537-1032-3
  เทศบาลตำบลราชคราม 0-3536-6434
  เทศบาลตำบลบางบาล 0-3520-0773
  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ 0-3530-7779
  เทศบาลตำบลบางปะหัน 0-3538-1363
  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 0-3537-8222
  เทศบาลตำบลสามเมือง 0-3528-0037
  เทศบาลตำบลอุทัย 0-3535-6255
  เทศบาลตำบลลาดชะโด 0-3574-0263
  เทศบาลตำบลภาชี 0-3531-1021, 0-3531-1506
  เทศบาลตำบลบางซ้าย 0-3528-2201
  เทศบาลตำบลมหาราช 0-3522-8325, 0-3538-9036
  เทศบาลตำบลโรงช้าง 0-3576-9540-41, 0-3576-9543
  เทศบาลตำบลบ้านแพรก 0-3538-6707, 0-3572-7099
     
การไฟฟ้า
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอยุธยา   0-3524-1612 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน  0-3526-1113 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ       0-3534-1210 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา 0-3534-1210
     
สำนักงานประปา
  สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา 0-3533-6625,0-3533-6601, 0-3533-6628 
สำนักงานประปาผักไห่ 0-3539-1020, 0-3539-2125 
สำนักงานประปาเสนา 0-3520-1541, 0-3520-1561 
สำนักงานประปาท่าเรือ 0-3534-1814, 0-3531-1829, 0-3534-2507

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด