ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทาน "บ้านรวมน้ำใจ" ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทาน "บ้านรวมน้ำใจ" ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:01 น.

 อ่าน 2,187

       เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และเชิญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้กับนางเมตตา โรจนประดิษฐ ผู้ซึ่งขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจาก สามีป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ และปลูกบ้านอยู่ในที่ดินสาธารณะของเทศบาลเมืองอโยธยา ต่อมาถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดิน จึงได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความช่วยเหลือโดยได้จัดสรรที่ดินราชพัสดุ ขนาด ๘๕ ตารางวา ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนางเมตตาฯ โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนจนแล้วเสร็จ และใช้ชื่อว่า “บ้านรวมน้ำใจ” บ้านเลขที่ ๒๓/๔ หมู่ ๓ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการก่อสร้างบ้านนางเมตตาฯ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้นำไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับนายปรีดา วรรณประเสริฐ ที่อยู่ติดกันเนื่องจากได้ตรวจสภาพบ้านพบว่า บ้านมีสภาพผุพัง มีสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้าน จำนวน ๕ คน ผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง ๑ คน เด็ก ๒ คน และคนชราผู้พิการทางสายตาอีก ๑ คน ซึ่งดำเนินการเปลี่ยนฝาบ้าน ทำพื้นบ้าน และเปลี่ยนบันไดให้ใหม่แล้ว เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนบ้านช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด