อาเซียน+6 ความหวังใหม่ของไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาเซียน+6 ความหวังใหม่ของไทย

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:37 น.

 อ่าน 3,251

เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดตัว โอกาศการเคลื่อนย้ายแรงงาน การลงทุนและการค้าของไทยไม่ได้มีแค่ 10 ประเทศ แต่ยังมีประเทศภาคีอีก 6 ประเทศ คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมประชากรเกือบ 3 พันล้านคน

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการและรักษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้อย่่างมั่นคงและยั่้งยืนในภูมิภาค จำเป็นต้องประเมินผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลยที่จะเกิดขึ้น เมื่อไทยก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEN Economic Community : AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด