อบจ.น่าอยู่ สู่องค์กรแห่งความสุข ยุคอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบจ.น่าอยู่ สู่องค์กรแห่งความสุข ยุคอาเซียน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:17 น.

 อ่าน 1,971

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557  หลักสูตร “องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่าอยู่ สู่องค์กรแห่งความสุข ยุคอาเซียน”  

 
     ได้เชิญ  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ บรรยายพิเศษหัวข้อ  3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และ การพัฒนาบุคลากร อบจ.พระนครศรีอยุธยาสู่ประชาคมอาเซียน  ณ โรงแรมหินสวย น้ำใส รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 
      ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพทีมงาน ความรักความสามัคคี ในการทำงานและการให้บริการประชาชน
 
2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีขวัญและกำลังใจมีทัศนคติที่ดีปรับเปลี่ยนค่านิยมวิธีคิดและวิธีทำงานใหม่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผนึกกำลังกันในการทำงานเป็นทีม
 
3. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน
 
4. บุคลากรมีความสุขและสนุกกับการทำงานเพิ่มขึ้น
 
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด