การคมนาคมทางถนนในมาเลเซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การคมนาคมทางถนนในมาเลเซีย

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10:47 น.

 อ่าน 3,732

การคมนาคมทางถนนในมาเลเซีย

       มาเลเซีย เป็นประเทศที่มีระบบโครงข่ายถนนที่สมบูรณ์และก้าวหน้าที่สุดในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.2552 มาเลเซียมีถนนลาดยางความยาว 50,214.6 กิโลเมตร (รวมทางด่วน 1,471.6 กิโลเมตร) ถนนไม่ลาดยางความยาว 15,942 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 66,156.6 กิโลเมตร มีทางหลวงจากเหนือจรดใต้ จากชายแดนไทยถึงสิงคโปร์เป็นระยะทาง 850 กิโลเมตร ถนนในมาเลเซียตะวันตกจะครบสมบูรณ์กว่า

ถนนในมาเลเซียตะวันตก สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.ทางด่วนแบ่งเป็นสองเส้นทางหลัก

-เส้น ทางสายเหนือ-ใต้ มีระยะทางประมาณ 880 กิโลเมตร เริ่มจากบูกิตกายูฮิตัมผ่านจีรากุรุน บัตเตอร์เวอร์ธ จักกัตเยอร์อิโปร์ ตัมยุงมาลิน  กัวลาลัมเปอร์เซเรมปัน อาเยอร์ฮิตัม เชอไน ยะโฮร์บารู

-เส้นทางสายตะวันออก-ตะวันตก มีระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตรเริ่มจากเมืองกริก รัฐเปรัคไปรัฐกลันตัน

2.ทางหลวงแผ่นดิน (Malaysian Federal Roads System)

3.ทางหลวงของรัฐต่างๆ (Malaysian National Roads System)

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด