ระบบไฟฟ้าอินโดนีเซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบไฟฟ้าอินโดนีเซีย

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:08 น.

 อ่าน 2,914

ระบบไฟฟ้าอินโดนีเซีย

ประเทศ อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีความต้องการด้านไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก แต่จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะ จึงทำให้เกิดโรงผลิตไฟฟ้าหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 21.0 พันล้านกิโลวัตถ์ เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำร้อยละ 33 จากโรงงานไฟฟ้าระบบผสม (Combine Cycle Power Plant) ร้อยละ 33 จากโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล ร้อยละ 12 จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ร้อยละ 15 จากโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ ร้อยละ 6 และจากโรงไฟฟ้าประเภท Geothermal Power ร้อยละ 2

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 16 มีนาคม 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด